Korp! Revelia tegevus tänapäeval

Korporatsiooni tegevus koosneb mitmetest traditsioonilistest ametlikest siseüritustest, teiste organisatsioonidega koos korraldatavatest ühisüritustest, avalikel üritustel osalemisest, teiste organisatsioonide üritustel osalemisest ja loomulikult üldisest igapäevasest elust. Konvendihoones toimub aktiivsemal perioodil tegevus pea igal õhtul, tegusat liiget võib kohata mitmel õhtul nädalas.

Kommersid

Kommerss - semestri peasündmus!

Korporatsioonielu üheks tähtsündmuseks on kommerss. See on igal poolaastal toimuv suur pidu, mille käigus tulevad kõik liikmed lähemalt ja kaugemalt kokku. Sõna kommerss tuleb ladinakeelsest sõnast commercium, mis osaliselt tähendabki kokkutulekut. Kommerss toimub sügissemestril meie asutamisaastapäeva, 3. detsembri paiku. Kevadel on kommerss traditsiooniliselt toimunud volbri ajal.

Koosolekud

Koosolekud

Organisatsiooni töö ja tegevuse formaalsemaks küljeks on koosolekud. Toimuvad iganädalased asjaajamiskoosolekud, kuid eraldi korraldatakse ka mitut tüüpi suuremaid koosolekuid, mis hõlmavad teatud tüüpi liikmeid või kõiki liikmeid. Koosolekutel arutatakse üheskoos korporatsiooni igapäevaelu küsimuste üle ning tehakse üldisi, edasist tegevust mõjutavaid otsuseid.

Õllelauad

Õllelauad

Traditsioonilise korporandielu üheks põhiosaks on õllelauad - meeleolukad koosviibimised laulu, kõnede ja seltskondliku aruteluga, laual joogiks rikkalikult õlut. Õllelauad toimuvad semestri jooksul mitu korda, tihti koostöös mõne teise üliõpilasorganisatsiooniga. Õllelaud on ka näiteks kommersside ja külalisõhtute traditsiooniliseks osaks.

Rebaskasvatus

Rebaskasvatus

Värskelt korporatsiooni astunud liiget nimetatakse üldjuhul rebaseks. Korp! Revelias toimuvad rebaste jaoks mitmed spetsiaalsed üritused ja ettevõtmised. Rebaste kasvatamiseks on spetsiaalne ametimees - vanamees. Toimuvad tema korraldatud vanamehetunnid, samuti väljasõidud ja teiste akadeemiliste organisatsioonide külastused. Eraldi toimuvad veel näiteks laulutunnid ja referaadiõhtud.

Tantsukursused

Tantsukursused

Korporatsiooni üheks üldiseks põhimõtteks on oma liigete mitmekülgne seltskondlik kasvatus ning üheks selliseks väljundiks ongi selstkonnatantsude kursused. Need toimuvad igal aastal ning on mõeldud eelkõige korporatsiooni noorematele liigetele. Õpitud oskusi saab proovile panna arvukatel akadeemilise maailma pidulikel üritustel, samuti kommersside osaks olevatel perekonnaõhtutel ja ballidel.

Sport

Sport

Korp! Revelias olles on võimalik osa võtta ka mitmetest sportlikest üritustest. Korraldatakse ühiseid treeninguid, võetakse osa kõiki akadeemilisi organisatsioone hõlmavatest võistlustest. Viimasel ajal on olnud populaarsed näiteks jooks, jalgpall, võrkpall ja korvpall. Kõrvale ei ole jäänud ka erinevad vähem füüsilisemad alad nagu male või mälumäng.

Avalikud üritused

Avalikud üritused

Korp! Revelia osaleb mitmetel Eesti avalikel riiklikel üritustel, kandes seeläbi eesti rahvuse vaimu.  Kombe kohaselt minnakse välja lipu ning sinna juurde kuuluva lipuvalvega. Ürituste näideteks võib tuua riiklikud pühad nagu Eesti Vabariigi aastapäev ning ka niiöelda ühekordsed avalikud pidulikud üritused, nagu näiteks 2015. aasta sügisel Tartus toimunud Vabadussõjas langenute mälestusmärgi avamine.

Volber

Volber

Eraldi saab välja tuua Tartu tudengiorganisatsioonide ühe peasündmuse - 30. aprillil algava Volbri.  Sel õhtul ning ööl toimuvad mitmed traditsioonilised üritused ning enamikes organisatsioonides on uksed avatud ja toimuvad suured peod. Ka korp! Revelias on uksed kõikidele rõõmsatele tudengitele avatud ning toimub pidu. Pildil volbrirongkäik, mille käigus peatutakse Raekoja ja Tartu Ülikooli peahoone ees, et kohtuda linnapea ja rektoriga.

Ühisüritused

Ühisüritused

Teiste akadeemiliste üliõpilasorganisatsioonidega koostöös korraldatakse mitmeid ühiseid ettevõtmisi. On toimunud muuseumide ja teatrite külastusi, ühiseid suve- ja talvepäevi, väljasõite loodusesse, eelnevalt mainitud tantsukursusi, laulutunde ja referaadiõhtuid, koos organiseeritud treeninguid ja palju muud. Koostöö teiste organisatsioonidega on heaks võimaluseks omandada esimesed juhtimis- ja kommunikatsioonioskused organisatsioonis.

Eesti Korporatsioonide Liit

Eesti Korporatsioonide Liite

Korp! Revelia kuulub 1915. aastal asutatud Eesti Korporatsioonide Liitu (E!K!L!). Ühiselt korraldatakse traditsioonilisi üritusi ning muid ettevõtmisi, toimuvad regulaarsed koosolekud. Eesti meeskorporatsioonide katusorganisatsioonina ollakse kontaktis mitmete lähiriikide sarnaste organisatsioonidega.