Asutamine

Korporatsioon Revelia loodi 1920. aastal. Esimestest koosolekutest alates kandis uut korporatsiooni Vabadussõjas karastunud tugev rahvuslik vaim. Asutajaliikmed tulid valdavalt varem asutatud teistest korporatsioonidest — korp! Sakalast, korp! Ugalast ja korp! Fraternitas Academicast. Nimi „Revelia” valiti keeleteadlastest õppejõudude soovitusel, see tähistas Eesti vanemas ajaloos Tallinna ümbruskonda. Lipuvärvideks valiti kunstiteadlaste soovitusel must-valge Eesti lipust ja roheline ühest varasemast Carl Robert Jakobsoni rahvuslipu projektist. Roheline väljendab lootust ja tööarmastust, must ausust ja õiglust, valge puhtust, omavahelist vendlust ja koostööd rahvaga. Lipukirjaks sai „Üks kõige — kõik ühe eest!”, see haarab laiemas mõttes tervet eesti rahvast. Põhikiri võeti vastu 2. novembril 1920, Tartu Ülikooli valitsus kinnitas selle 3. detsembril 1920 (ametlik asutamiskuupäev). Välismärkides astus uus korporatsioon esmakordselt avalikkuse ette 8. detsembril 1920.

Esimesed kümnendid

Pärast mitmeid korterivahetusi sai põhiliseks tegevuskohaks Tartus aadressil Veski 35 asuv maja. Seda maja sooviti ka osta, kuid selle plaani nurjas 1940. aastal saabunud okupatsioon. Alguses ei osaletud aktiivselt üliõpilaskonna tegevuses, sest pearõhk pandi siseelu väljakujundamisele. Punaste mässukatse ajal 1. detsembril 1924 astuti in corpore Kaitseliitu. Hea läbisaamine oli Eesti Korporatsioonide Liidu liikmeskorporatsioonidega, liidu liikmeks saadi 27. märtsil 1928. Sõprusleping Helsingi Ülikooli vanima organisatsiooni Wiipurilainen Osakuntaga sõlmiti 30. novembril 1930.

Okupatsioonide aeg

1940. aastal likvideeriti korporatsioon okupatsioonivõimude poolt ning arhiiv konfiskeeriti. Konvendi korterisse paigutati Punaarmee haigla. Tihe läbikäimine ja infovahetus liigete vahel jätkus. Nõukogude okupatsioon ja maailmasõda nõudsid korporatsioonilt hulgaliselt ohvreid. Vabasse maailma pääses hiljem alla viiendiku kaasvendadest. Osa revelusi jätkas kommunismivastast võitlust Soomes, kust hiljem siirduti Rootsi, kus asutati ka koondis. Samuti asutati koondised Kanadas, Ameerika Ühendriikides ja Austraalias. Tänaseni tegutseb Kanada koondis Torontos.

Taasasutamine

Korp! Revelia ametlik tegevus Eestis taastati 1989. aastal. Väikese tutvuskonna algseks ideeks oli uue üliõpilasorganisatsiooni loomine, kuid sündmuste keerdkäikudes saavutati kontakt korp! Revelia vanade vilistlastega ning otsustati korp! Revelia taastamise kasuks. Asuti kontakti teiste samuti värskelt taastatud Eesti üliõpilasorganisatsioonidega, osaleti Eesti Korporatsioonide Liidu taastamisel. Uuendati sõprussidemeid sõprusorganisatsiooniga Soomest. 9. mail 1990 astus korporatsiooni liikmeskond taas in corpore Kaitseliitu.

Viimased kümnendid

Tegevus kuni 2008. aastani toimus mitmetes erinevates konvendikorterites. 2008. aasta kevadel koliti praegusesse konvendihoonesse Tartus, aadressil Veski 45. 2005. aastal sõlmiti sõprusleping Läti korporatsiooniga Fraternitas Metropolitana. Kuigi korp! Revelia põhiliseks tegevuspaigaks on Tartu, on alati toimunud tihe suhtlus ka Tallinnas ning 2014. aasta jooksul asutati ametlikult ka korp! Revelia Tallinna konvent, mille tegevuspaigaks on Tudengimaja Raekoja platsil. 2015. aasta alguses sõlmiti sõprusleping Leedu korporatsiooniga RePublica.

ENG